Hopp til innhold

Høring – endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1)

Luftfartstilsynet foreslår en endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) knyttet til flygekontrolltjenestens ansvar overfor flyginger som følger egne godkjente prosedyrer, særlig med tanke på ambulanseflyginger.

Forslaget baserer seg på innspill fra luftambulansen og flygekontrolltjenesten. En nærmere redegjørelse for endringen finnes i vedlagte høringsnotat og utkast til endringsforskrift.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan innspill sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 20/21025.

Høringsfristen er satt til 1. februar 2021.

Publisert: 16.12.2020