Hopp til innhold

Tilleggsrettigheter

Foto: Harald Hagen

Du kan påbygge sertifikatet en tilleggsrettighet som gir deg anledning til å fly en spesiell type flyging eller oppdrag. Her finner du informasjon om de forskjellige tilleggsrettighetene som finnes. Det forutsettes at du har et sertifikat med gyldig klasse eller typerettighet.

Generelt om tilleggsrettigheter

Alle kravene er utarbeidet av EASA, slik at de kan utøves over hele Europa uten videre. Hvorvidt det gir deg globale rettigheter, avhenger av hvilket sertifikat rettigheten er knyttet til. Har du PPL, som oppfyller ICAOs krav, vil rettigheten være global. Har du kun LAPL, som er et europeisk sertifikat, vil rettigheten være tilsvarende geografisk begrenset.