Hopp til innhold

Nattrettighet

Foto: Simen Follesø Røiseland

Dette er en rettiget til å fly i mørke. Å fly og navigere om natten er mer krevende enn om dagen. Nattflyging er imidlertid ofte rolig, med lite turbulens og trafikk, og vakkert. Det kreves egen opplæring og rettighet i sertifikatet for å fly om natten.

Hvilke sertifikater kan tilknyttes rettigheten?

En nattrettighet kan tilknyttes motorfly inklusive mellomgruppen turmotorglidere (Touring Motor Glider, TMG). I tillegg kan nattrettighet tillegges luftskipssertifikat, ballong- og helikoptersertifikater. Når det gjelder motorfly, inklusiv TMG, ballong og luftskip, kan rettigheten legges til alle sertifikater fra og med LAPL og oppover. Legg merke til at rettigheten ikke kan knyttes til LAPL(H), helikoptersertifikater, men kan tillegges PPL(H) og høyere helikoptersertifikater.

Hvorfor ta nattrettighet?

De fleste som får flysertifikat står overfor en rekke begrensninger når det skal flys. I tillegg til økonomi, er det vektbegrensninger, rekkevidde, drivstoff, åpningstider osv. Uten nattrettighet begrenser mørket også når du du kan fly. 

På høsten blir dagene kortere. Det blir stadig tidligere mørkt og mindre tid til å fly VFR. Har du opplevd "må rekke hjem før det blir mørkt"? Alle som har fløyet en stund har gjerne opplevd dette. Dette er en stressfaktor som kanskje gjør at en ikke etterfyller drivstoff, som igjen gjør at rekkevidden blir et problem. Har du nattrettighet, er i allefall denne av begrensning borte. En god del stress blir borte, du har god tid og du blir en tryggere flyger. I tillegg er det en nesten magisk opplevelse å fly inn under stjernehimmelen til en lyssatt flyplass om natten. 

Risiko

Flyging om natten med småfly er forbundet med høyere risiko. Derfor finner du ekstra krav til flyging som skal foregå om natten. Dette gjelder alt fra krav til luftfartøyet, utrustning, opplæring, operative bestemmelser og værforhold. Disse kravene finnes for å gi deg litt mer marginer. Husk også at flyplassen kan være begrenset til flyging i dagslys. 

Nattrettigheten har ingen utløp. Det er derfor viktig at du selv følger opp egne ferdigheter og kompetanse. Ettersom vi blir eldre blir gjerne nattsynet også dårligere. Derfor er det viktig at du setter deg personlige sikkerhetsmål som gir deg gode marginer.  All kompetanse er ferskvare og nattflyging er gjerne noe som foregår deler av året. 

Slik får du nattrettighet

Mange klubber og de fleste flyskoler tilbyr kurs i nattflyging. Dette er en rettighet som følger sertifikatet på livstid. Det vil si at rettigheten aldri utløper. Det finnes erfaringskrav som skal oppfylles, men selve rettigheten må aldri fornyes når du har fått den i sertifikatet. Du må selv vurdere når du trenger mer trening. For å ta med passasjer på flytur må du i løpet av de foregående 90 dagene ha gjennomført minst én start, innflyging og landing om natten som flyger i et luftfartøy av samme type eller klasse eller en FFS som representerer denne typen eller klassen, eller har en instrumentrettighet (IR). 

Finn en flyskole som tilbyr kurs

For å få nattrettighet må du først og fremst ta kontakt med en skole som tilbyr kurs. Det finnes to typer skoler som tilbyr kurs.

Disse finner du her:

Erklærte treningsorganisasjoner (DTO)

Godkjente treningsorganisasjoner (ATO)

Gjennomfør opplæring

For å få nattrettighet må du gjennomføre et kurs som består av både teori og flyging. Mer informasjon og detaljer finner du del-FCL under FCL.810 night rating.

Husk at kurset må gjennomføres innenfor 6 måneder.

Her finner du "Easy access versjon" av regelverket

Søk om rettighet

Når du har gjennomført nødvendig opplæring ved en flyskole kan du søke om å få rettigheten inn i ditt sertifikat. 

Benytt skjema NF-1016 for å søke.