Hopp til innhold

Sleperettighet

Dette er en rettiget til å slepe noe etter flyet. Rettigeten er delt i to, en for å slepe seilfly og en for å taue et banner, typisk med et reklamebudskap.

Påbygging

En tauerettighet kan tillegges alle europeiske flysertifikater fra LAPL(A) og oppover. Legg merke til at det bare gjelder fly, ikke helikopter, luftskip, ballonger eller seilfly.

Oppnåelse

Det finnes egne kurs for hver av de to sleperettighetene. Man kan ta kurset for bannertauing eller for seilflyslep eller begge for LAPL (A) og høyere flysertifikater.

Følgende skjema skal benyttes for å søke om denne tilleggsrettigheten.