Hopp til innhold

Privatflysertifikat (PPL)

Dette sertifikatet kan ikke brukes til kommersiell flyging, men du kan bruke det i privat sammenheng. Du kan fly ditt eget fly eller i en flyklubb og du kan ta med passasjerer, men ikke mot betaling.

Privatflygersertifikater finnes for fly, helikopter, varmluftsballong og luftskip. Her begrenser vi oss til å beskrive sertifikatet for fly, Private Pilot Licence (aeroplane) PPL (A).

PPL (A) er bygget på et europeisk regelverk og gir deg automatisk rett til å fly nær sagt hvor som helst i Europa. PPL (A) er også bygget på en internasjonal FN-standard, ICAO (International Civil Aviation Organization). I og med at ICAO er en global standard, vil et PPL-sertifikat gi deg rett til å fly i for eksempel USA på fly registrert i USA, etter en minimal papirgjennomgang. Her skiller PPL seg fra LAPL, som er et europeisk sertifikat, og et mikroflybevis, som er et nasjonalt sertifikat.

Her kan du lese hvordan du forlenger klasserettigheten SEP

Påbygging

PPL(A) kan påbygges med ulike rettigheter. Det vanligste er mørkerettighet, sleping, akro, sjøfly og halehjulsrettighet. Sertifikatet kan imidlertid utvides med tomotorsrettighet, instrumentbevis og instruktørrettighet. Vær klar over at instrumentteori er påkrevd for instrumentbevis og at du må ha teorien til kommersielt flysertifikat for å ta instruktørkurs og flerpilotkurs. Et PPL-sertifikat kan utvides nærmest «i det uendelige». Her skiller det seg også fra LAPL som har begrensinger på antall motorer, seter og avgangsvekt.

Et PPL(A) kan konverteres til et kommersielt flysertifikat, Commercial Pilot Certificate (aeroplanes) CPL(A) når kravene til CPL er oppfylt.

Alder

Du kan begynne å fly uavhengig av alder. Noen er pensjonister når de begynner, andre er 13 år. Det finnes ingen aldersgrense for å ta flytimer. For å fly et motorfly solo, altså fly alene, må du ha fylt 16 år. For å få utstedt PPL(A) må du ha fylt 17 år.

Hvordan oppnå et privatflysertifikat

Forberedelser

Flymedisinsk undersøkelse

Det kan være smart å ta legeundersøkelsen før du investerer tid og penger i en flygerutdannelse. Dersom du har tenkt deg en karriere som flyger må du tilfredsstille strengere medisinske krav sammenlignet med kravene for privatflyging. 

Her finner du oversikt på flyleger.

Finanisering 

Sørg for å ha en plan for finansiering på plass før du begynner å fly. For at du skal lære raskest mulig er det viktig med kontinuitet i flygingen og ikke må stoppe opplæringen fordi du ikke har råd til å fortsette. Husk også at teorien kun er gyldig i 24 måneder fra tidspunktet du besto eksamen.

Tilgang til flyplasser

For å ta et flysertifikat kreves det ikke bakgrunnssjekk, men du trenger dette for å få adgangskort til lufthavnene. 

Du kan lese mer om bakgrunnssjekk her.

Finn en flyskole som passer deg

Hør gjerne litt rundt med andre som har tatt flysertifikat. Det er viktig å finne en skole som har tilstrekkelig tilgjengelig fly, instruktører og flyplass for trening. Det er også lurt at du forsikrer deg om at skolen har nødvendig tillatelser til å tilby opplæring.

Teorikurs

Teorikurset kan gjennomføres som fjernundervisning eller klasseromsundervisning. Ikke alle flyskoler tilbyr klasseromsundervisning. Du må derfor høre med den enkelte skole hva slags undervisning de kan tilby. Det kan også være smart å høre om skolen tilbyr støtteundervisning om du skulle trenge dette. 

Teorien består av følgende ni fag:

1. Air law and ATC procedures (Luftfartslovgivning og lufttrafikktjenesteprosedyrer)
2. Human performance (Menneskelige ytelser)
3. Meteorology (Meteorologi)
4. Communications (Kommunikasjon)
5. Principles of flight (Flyteori)
6. Operational procedures (Operasjonelle prosedyrer)
7. Flight performance and planning (Ytelser og planlegging)
8. Aircraft general knowledge (Luftfartøyslære)
9. Navigation (Navigasjon)

Her kan du lese mer om pensum og læremateriell for PPL og LAPL.

Praktisk flyging

Du må gjennomføre flyging sammen med instruktør. Den praktiske flygingen er delt opp i blokker med med fokus på forskjellige fokusområder. Først vil du lære grunnleggende håndtering av flymaskinen, deretter må du lære å betjene radio, tilpasse flygingen annen trafikk og for eksempel håndtering av nødsituasjoner. Den praktiske flygingen består av minimum 45 timer flyging som skal lære deg å håndtere flyet i mange ulike situasjoner, både normal operasjon og nødprosedyrer.

Skolen skal ha et opplæringsprogram som viser hvilke øvelser du må beherske. Det er viktig at du forbereder deg godt før flyging og får en god gjennomgang av instruktøren både før og etter flyging. 

En del av kurset gjennomfører du som soloflyging. Det vil si at du flyr alene, men instruktøren er tilgjengelig på bakken. Solodelen omfatter avgang og landingstrening, forskjellige flyøvelser og navigasjonsflyging.

Teorieksamen

Du må bestå teorieksamen før du flyr opp til flysertifikatet. Eksamen gjennomføres som en flervalgsprøve i de ni fagene og du må minimum ha 75% rett svar for å bestå.

Her kan du lese eksamensreglene og tid du har tilgjengelig per fag.

Oppflyging

Når du har gjennomført og bestått teorieksamen og skolesjekk kan skolen melde deg opp til oppflyging der en kontrollant vurderer dine kunnskaper og ferdigheter. Oppflygingen er også kjent som ferdighetsprøve (Skill test). 

Kontrollanten skal benytte følgende skjema:
NF-1029 E Private Pilot Licence PPL(A) Aeroplane

Dersom du består ferdighetsprøven har kontrollanten anledning til å utstede et midlertidig sertifikat du kan benytte frem til du får sertifikatet tilsendt av Luftfartstilsynet.

Opprettholdelse av klasserettighet SEP

Denne rettigheten kan du etter 12-timersregelen forlenge innen 12 måneder før utløpsdato. Om du ønsker å benytte ferdighetskontroll kan du gjøre dette tre måneder før utløp. Ny utløpsdato blir to år fra din nåværende utløpsdato.

Et PPL-sertifikat har ikke utløpsdato, men det har rettighetene som er tilknyttet sertifikatet. Rettigheter på énmotorsfly, som SEP (land) og SEP (sea), er gyldige i to år og kan forlenges ved å fly en ferdighetskontroll eller ved å fly tilstrekkelig antall timer i løpet av det siste året. For sistnevnte metode må man fly 12 timer siste 12 måneder. Typerettigheter og instrumentrettigheter forlenges med en ferdighetskontroll.

For å forlenge på bakgrunn av 12-timersregelen må du fly en oppfriskningsflyging med instruktør. Flygingen skal minimum ha en varighet på 1 time. 

For å forlenge rettigheten etter 12-timersregelen skal du benytte dette skjema:

NF-1092 12 t-SEP land SEP sea eller TMG

Dersom du ønsker å forlenge med ferdighetskontroll må du benytte følgende skjema:
NF-1027 E Class Type Rating Single-Pilot Aeroplanes except for high performance complex aeroplanes

Gebyr

Luftfartstilsynet krever gebyr for behandling av søknad om utstedelse av flysertifikater. Du finner satsene for gebyr i BSL A 1-2 Gebyrforskriften.