Hopp til innhold

Flyselskapenes plikt til å informere

Flyselskapene har ansvar for at det ved innsjekkingsskrankene er tilgjengelig en melding som informerer om at du skal kunne få et eksemplar av bestemmelsene om passasjerrettighetene dersom du nektes ombordstigning, flyet er innstilt eller flyet er mer enn 2 timer forsinket.

Når et flyselskap innstiller en flygning eller nekter ombordstigning, skal flyselskapet gi de berørte passasjerene en skriftlig melding om bestemmelsene om erstatning og assistanse. Det samme gjelder når et fly er forsinket med minst to timer. Selskapet skal også gi informasjon om Transportklagenemnda.

Informasjonen som gis må også kunne brukes av blinde og svaksynte.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):