Hopp til innhold

Ved forsinkelse

Dersom flyet blir forsinket, kan du ha flere rettigheter.

Dersom flyet blir forsinket i forhold til planlagt avgangstid, skal flyselskapet tilby måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden. For at du skal ha krav på forpleining, må forsinkelsen være:

  • 2 timer ved flyging opptil 1500 km.
  • 3 timer ved flyginger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km.
  • 4 timer ved alle andre flyginger.

Dersom forsinkelsen medfører behov for overnatting, skal flyselskapet tilby hotellinnkvartering og dekke eventuelle transportkostnader mellom flyplassen og hotellet.

Krav på refusjon ved lange forsinkelser

Dersom forsinkelsen blir på 5 timer eller mer, kan du kreve refusjon av billettprisen for den del av reisen som ikke er påbegynt, eller hele billetten dersom reisens formål ikke kan oppnås på grunn av forsinkelsen. Velger du refusjon av billettprisen, kan du i tillegg kreve returflyging tilbake til avreisestedet. Rekker du ikke møtet pga. forsinkelsen, kan du altså kreve billetten refundert. Men husk at det først er aktuelt når forsinkelsen er på 5 timer eller mer.

Har du krav på standardkompensasjon?

Ved forsinkelser på 3 timer eller mer, kan du ha krav på standardkompensasjon i tillegg til forpleining og eventuell refusjon. Krav på standardkompensasjon gjelder uavhengig av om du har lidt økonomisk tap eller ikke. Du har ikke krav på kompensasjon dersom årsaken til forsinkelsen er ekstraordinære omstendigheter som flyselskapet ikke kunne unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet. Eksempler på dette kan være dårlig vær, streik, terrorisme, sabotasje, politisk uro eller uforutsette sikkerhetstiltak. Tekniske feil er i utgangspunktet ikke en ekstraordinær omstendighet.
Dersom du har krav på standardkompensasjon, bestemmes den ut fra følgende satser:

  • 250 euro for alle flyginger opptil 1500 km.
  • 400 euro for alle flyginger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km.
  • 600 euro for alle øvrige flyginger.

Dersom du kan dokumentere at du har lidt et økonomisk tap som er større enn den standardiserte kompensasjonen du får utbetalt, kan du også kreve erstatning for merkostnadene. Dette forutsetter at årsaken til forsinkelsen ligger innenfor flyselskapets kontroll. I tillegg må det påførte økonomiske tapet være en sannsynlig følge av forsinkelsen.

Kravet om kompensasjon må du rette til flyselskapet.