Hopp til innhold

Hvordan klage?

Oppstår det problemer eller uregelmessigheter under reisen, må du ta dette opp med flyselskapet med en gang. Mye vil kunne løse seg allerede på flyplassen.

Dersom du mener du ikke har fått det du har krav på, kan du klage til flyselskapet i ettertid. Vi anbefaler at du klager skriftlig. Klage- og kontaktinformasjon finner du på flyselskapets hjemmesider. Forbrukerrådet har laget en oversikt over noen flyselskapers klagesider som du finner her.

Har du kjøpt billetten gjennom et reisebyrå, kan du også klage til reisebyrået. Vær oppmerksom på at mange reisebyrå kun opptrer som ren formidler mellom passasjer og flyselskap, og at de har fraskrevet seg reklamasjonsansvar. Dette skal være tydelig formidlet til deg som passasjer på forhånd. I slike tilfeller må du forholde deg til flyselskapet.

Reisebyrået kan ikke fraskrive seg ansvar for egne feil. Har de gitt deg uriktig informasjon som ikke stammer fra flyselskapet, kan reisebyrået holdes ansvarlig.

Dersom klagen til flyselskap eller reisebyrå ikke fører fram, kan du klage til Transportklagenemnda Fly.