Hopp til innhold

Har jeg helse til å fly?

Flyselskapene krever at du er frisk nok til å gjennomføre flyreisen. Dersom du er i tvil, bør du få en legeerklæring. Det er imidlertid flyselskapet som har siste ord og som avgjør om du har helse til å fly.

Flyselskaper vil typisk kunne kreve legeerklæring dersom du

  • nylig har vært syk eller innlagt på sykehus
  • har en ustabil medisinsk tilstand
  • reiser av medisinske grunner eller for å få behandling
  • trenger ekstra oksygen
  • må bruke medisinsk utstyr under flygingen
  • er i siste del av svangerskapet.

Dersom du er usikker på om du har helse til å gjennomføre en flyreise, bør du snakke med fastlegen din på forhånd. Du bør varsle flyselskapet dersom du har behov for assistanse. Flyselskapet vil kunne kreve legeerklæring hvis du er kronisk syk eller har visse helsetilstander. Ta kontakt med flyselskapet for mer informasjon.

Dersom du trenger hjelpemidler for å kunne sitte om bord i flyet, må du kontakte flyselskapet for å undersøke om ditt hjelpemiddel er godkjent.

Dersom flyselskapet anser deg som for syk til å fly ved innsjekking eller ved gate, kan du bli nektet ombordstigning.