Hopp til innhold

Medisiner og barnemat

Du kan reise med medisinsk utstyr, medisiner og forsyninger så lenge mengden er rimelig. Du kan ha med barnemat beregnet til bruk under reisen.

Flyselskapet vil kunne kreve legeerklæring hvis du er kronisk syk eller har visse helsetilstander. Ta kontakt med flyselskapet for mer informasjon.

Du får med deg medisiner i beregnet mengde til bruk under flyreisen.

Innsjekket bagasje kan bli forsinket eller komme bort, så du bør reise med nødvendige medisiner i håndbagasjen. Ta gjerne med resepten og oppbevar medisinene i originalforpakning.

Barnemat

Barnemat som er nødvendig for bruk på reisen er tillatt å ha med. Morsmelkerstatning og morsmelk regnes som barnemat, og er derfor tillatt. Det er lov å ta med pumpe og eventuelt ett kjøleelement (eller 1 pose tørris) for deg som reiser med spedbarn. 

Du må være forberedt på å gjøre rede for at innholdet i beholderne er innenfor reglene, for eksempel ved å smake på innholdet eller ta litt på huden.