Nyheter

Nå er dronereglene tilgjengelig for turister

Bruken av hobbydroner har hatt en massiv økning den siste tiden, både her til lands og på verdensbasis. Luftfartstilsynet ser behovet for å nå ut til turister som...

03. mai 2018

EU-høring om flyging med droner

Nylig åpnet Kommisjonen en offentlig høring om droner. Høringen er den del av arbeidet med å få på plass et felleseuropeisk regelverk for droner. Høringsfrist er ...

23. apr 2018

U-space: En fremtid med tusenvis av droner i trygg trafikk

Om 15-20 år ser man for seg at et stort antall droner utfører en rekke ulike oppdrag, eksempelvis å transportere mennesker i dronedrosjer og å levere små og store...

09. apr 2018

- Fornøyd med regjeringens dronestrategi

Luftfartstilsynet er fornøyd med dronestrategien til regjeringen. Strategien bidrar til en tryggere og mer samfunnsnyttig bruk av droner i Norge. – Luftfartstilsy...

05. apr 2018

Informasjon om ny gebyrforskrift for 2018

Samferdselsdepartementet fastsatte 22. januar 2018 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2018.

25. jan 2018
Side