Nyheter

Nye nettsider

Luftfartstilsynet lanserte 11. juni nye nettsider. Vi har gjort en rekke endringer på nettstedet.

10. jun 2018

Nå er dronereglene tilgjengelig for turister

Bruken av hobbydroner har hatt en massiv økning den siste tiden, både her til lands og på verdensbasis. Luftfartstilsynet ser behovet for å nå ut til turister som...

03. mai 2018

EU-høring om flyging med droner

Nylig åpnet Kommisjonen en offentlig høring om droner. Høringen er den del av arbeidet med å få på plass et felleseuropeisk regelverk for droner. Høringsfrist er ...

23. apr 2018

U-space: En fremtid med tusenvis av droner i trygg trafikk

Om 15-20 år ser man for seg at et stort antall droner utfører en rekke ulike oppdrag, eksempelvis å transportere mennesker i dronedrosjer og å levere små og store...

09. apr 2018

- Fornøyd med regjeringens dronestrategi

Luftfartstilsynet er fornøyd med dronestrategien til regjeringen. Strategien bidrar til en tryggere og mer samfunnsnyttig bruk av droner i Norge. – Luftfartstilsy...

05. apr 2018

Informasjon om ny gebyrforskrift for 2018

Samferdselsdepartementet fastsatte 22. januar 2018 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2018.

25. jan 2018
Side