Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 17 til 24 av 260

Høyring – Søknad om fornya konsesjon for Fedje helikopterplass, Høgden

17.11.2023 - Høring avsluttet

Høring – ICAO State Letter 59/2023

Proposed amendment to Annex 10, Volume III related to ATN/IPS and consequential amendment to Annex 10, Volume II, stemming from the sixth meeting of the Data Comm...

13.10.2023 - Høring avsluttet

Høring – Forskrift om endring av forskrift 14. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

Luftfartstilsynet har utarbeidet forslag til endring av forskrift 14. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk (BSL A D 5-1)....

12.10.2023 - Høring avsluttet

Høring – Utkast til gebyrforskrift for 2024

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2024. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

11.10.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for helikopterlandingsplassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge avd. Tromsø (UNN)

Luftfartstilsynet har på høring søknad om fornyelse av konsesjon for helikopterlandingsplassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge avd. Tromsø (UNN).

29.09.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om konsesjon for Fagernes lufthavn, Leirin

Valdres Flyklubb har fremlagt søknad om overføring og fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Fagernes lufthavn, Leirin.

21.09.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyet konsesjon for Sarpsborg helikopterplass, sykehuset

Sykehuset Østfold HF har søkt om fornyet konsesjon for Sarpsborg helikopterplass, sykehuset.

30.08.2023 - Høring avsluttet

Høring – Forskrift om beløpsgrense for overtredelsesgebyr etter luftfartsloven

Luftfartstilsynet sender på vegne av Samferdselsdepartementet på høring forslag til forskriftsbestemmelser om utmåling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av lu...

28.08.2023 - Høring avsluttet
Side