RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 17 til 24 av 186

Nye endringer i felleseuropeisk securityregelverk – høring og informasjon om nye krav

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftf...

29. jun 2022 - Høring avsluttet

Høring av Norges flysikkerhetsprogram (SSP)

Luftfartstilsynet har på høring utkast til revidert beskrivelse av Norges flysikkerhetsprogram (State Safety Program – SSP).

28. jun 2022 - Høring avsluttet

Høring – Utkast til felleseuropeiske regler om bakketjenester på lufthavn (ground handling)

EUs luftfartsbyrå EASA har utarbeidet et utkast til felleseuropeiske regler for bakketjenester på lufthavn (ground handling). Utkastet er nå sendt alle EASAs medl...

23. jun 2022 - Høring avsluttet

Høring - Forsvaret - Endringer i AMC-områder og søknad om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder ifm. militærøvelse Joint Viking 2023

Forsvaret har søkt Luftfartstilsynet om å opprette to midlertidige restriksjonsområder i området mellom Narvik og Tromsø i perioden 6. til 17. mars 2023. Forsvare...

20. jun 2022 - Høring avsluttet

Høring EASA: NPA 2022-04 Regelmessig oppdatering av SERA-regelverket

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2022-04 Regular update of the SERA regulatory framework (RMT.0476).

03. jun 2022 - Høring avsluttet

Høring – endret regelverk knyttet til lufttrafikktjenester og kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenester

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til endrede regler knyttet til lufttrafikktjenester og kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenester.

03. jun 2022 - Høring avsluttet

Høring – A-NPA 2022-05 Miljøvernkrav til supersoniske luftfartøy

EASA gjennomfører nå høring av A-NPA 2022-05 Environmental protection requirements for supersonic transport aeroplanes RMT.0733.

02. jun 2022 - Høring avsluttet

Høring – Revisjon av regler om luftfartsoperatører fra tredjeland

Det europeiske luftfartsbyrået EASA har publisert utkast til revisjon av reglene som gjelder luftfartsoperatører fra tredjeland (forordning 452/2014).

02. jun 2022 - Høring avsluttet
Side