Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 17 til 24 av 257

Høring – Utkast til gebyrforskrift for 2024

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2024. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

11.10.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for helikopterlandingsplassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge avd. Tromsø (UNN)

Luftfartstilsynet har på høring søknad om fornyelse av konsesjon for helikopterlandingsplassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge avd. Tromsø (UNN).

29.09.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om konsesjon for Fagernes lufthavn, Leirin

Valdres Flyklubb har fremlagt søknad om overføring og fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Fagernes lufthavn, Leirin.

21.09.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyet konsesjon for Sarpsborg helikopterplass, sykehuset

Sykehuset Østfold HF har søkt om fornyet konsesjon for Sarpsborg helikopterplass, sykehuset.

30.08.2023 - Høring avsluttet

Høring – Forskrift om beløpsgrense for overtredelsesgebyr etter luftfartsloven

Luftfartstilsynet sender på vegne av Samferdselsdepartementet på høring forslag til forskriftsbestemmelser om utmåling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av lu...

28.08.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Aukra flyplass, Gossen.

Aukra kommune har søkt om fornyelse av konsesjon for Aukra flyplass, Gossen.

17.08.2023 - Høring avsluttet

Høyring – Søknad om konsesjon for to mellombelse helikopterplassar i Høyanger

Statkraft Energi AS har sendt ein søknad til Luftfartstilsynet om konsesjon for å etablera, driva og inneha to mellombels helikopterplassar i Høyanger.

07.08.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om konsesjon for Tønsberg helikopterplass, Sykehuset.

Sykehuset i Vestfold HF har fremlagt søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Tønsberg helikopterplass, Sykehuset.

07.08.2023 - Høring avsluttet
Side