Hopp til innhold

Tidslinje

Tidslinjen nedenfor gjelder for åpen og spesifikk kategori. Fra 1. januar 2021 gjelder det felleseuropeiske regelverket for Norge. Noen av tidspunktene ble oppdatert av EASA i mars 2022.

Fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022:

I 2021 gjaldt en overgangsordning, der det gamle nasjonale regelverket BSL A 7-1 ble faset ut. Alle droneoperatører må registrere seg på flydrone.no for å fly på de felleseuropeiske reglene (EU) 2019/947, gjennomført som som nasjonalt regelverk BSL A 7-2 i Norge.

Tidligere RO1-, RO2- og RO3-operatører må enten gå over til åpen kategori eller søke om tillatelse for å fly i spesifikk kategori. Egne regler gjelder for statsluftfart som skal fortsette på BSL A 7-1 inntil videre. 

 

Fra 1. januar 2022 til 1. januar 2024:

Fra januar 2022 gjelder bare de felleseuropeiske reglene for droneflyging, gjennomført som BSL A 7-2 i Norge. Regelverket erstatter det gamle nasjonale regelverket BSL A 7-1.

Alle droneoperatører må registrere seg på flydrone.no i henhold til EU-regelverket. RO1-, RO2- og RO3-sertifikater utløper. Kun de som har avklart at de kan fly som statsluftfart kan fly etter gamle regler som RO-operatør.

Innenfor åpen kategori kan du fortsatt bruke en drone som ikke er merket med C-klasse fram til 31. desember 2023. Det betyr at du fortsatt kan fly droner under 500 gram i underkategori A1, under 2 kg i underkategori A2 og under 25 kg i underkategori A3. Få oversikt over de forskjellige kategoriene her. 

Hvis en droneoperasjon ikke lar seg gjennomføre i åpen kategori, må det søkes om tillatelse for å fly i spesifikk kategori

Fra 1. juli 2022 er det krav om grønt blinkende lys på dronen ved nattflyging. (Kravet om  fjernidentifikasjon (remote ID) for droner i spesifikk kategori har blitt utsatt til 1. januar 2024.)

Fra 1. januar 2024:

Overgangsreglene etter Artikkel 22 for bruk av droner som ikke er merket med C-klasse opphører 31. desember 2023. Hvis du fortsatt vil bruke en gammel, ikke merket drone, blir reglene for bruk i åpen kategori mer restriktive. 

Fra 1. januar 2024 blir det mulig å deklarere operasjoner i henhold til standardscenarioer i spesifikk kategori.