Hopp til innhold

SORA – Specific Operation Risk Assessment

Søknader om å operere innenfor spesifikk kategori skal inneholde en risikoanalyse basert på SORA-metodikken. For mer informasjon, se vår SORA veileder.

SORA (Spesific Operation Risk Assessment) er en risikoanalysemetodikk tilpasset operasjoner med ubemannede luftfartøy utviklet av den internasjonale ekspertgruppen JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems).

SORA er laget for å vurdere risikoen av droneoperasjoner på en helhetlig og standardisert måte. Målet er å få en fullstendig oversikt over mulige sikkerhetsrisikoer og finne gode tiltak for å forebygge ulykker og skader.

Kort forklart består SORA av følgende steg:

 1. Lage en ConOps. En ConOps er et omfattende dokument som beskriver dronesystemet og operasjonen.
 2. Bestemme "intrinsic Ground Risk Class" (GRC). Dette er en klassifisering av risikoen for at dronen treffer en person på bakken. Og indikeres med en tallverdi.
 3. Bestemme "final GRC" etter risikoreduserende tiltak. Tiltak kan for eksempel være spesielle lokale forhold, buffersoner, utstyr som fallskjerm og om det eksisterer en ERP (Emergency Response Plan). Hvis GRC-verdien er for stor havner man i sertifisert kategori.
 4. Bestemme "initial Air Risk Class" (ARC). Dette er en klassifisering av risikoen for å treffe et annet luftfartøy. Og spesifiseres med en bokstav fra a til d.
 5. Bestemme "residual ARC". Dette gjelder kun om man kan vise at luftrommet er mindre trafikkert enn hva luftromskategorien skulle tilsi.
 6. Sørge for at "Tactical Mitigations Performance Requirements" (TMPR) tilfredsstilles. Dette er tiltak for å sørge for at man ikke kolliderer med andre luftfartøy. Kravene bestemmes ut fra ARC.
 7. Bestemme "Specific Assurance and Integrity Level" (SAIL). Denne verdien gir en samlet vurdering av risikonivå og bestemmes av final GRC og residual ARC.
 8. Identifisere Operational Safety Objectives (OSOs). Disse bestemmes av SAIL-verdien og definerer krav til tekniske systemer, trening og prosedyrer.
 9. Dette steget går ut på å vurdere risikoen for nærliggende områder og luftrom, i tilfelle man taper kontroll over dronen, og man får en såkalt "fly-away". Her må man se nærmere på hvilke krav som gjelder i lovverket.
 10. Lag en sikkerhetsportefølje som beskriver:
  1. Hvordan man reduserer risikoen for GRC og ARC
  2. Hvordan man oppfyller krav til TMPR
  3. Hvordan man oppfyller OSO-ene

I steg 10 kan det være ryddig å henvise til ConOps og operasjonsmanual. 

Flyoperativ inspektør innen ubemannet luftfart, Hans Petter Heimro, med foredrag om SORA.