Hopp til innhold

Informasjon om nettkurs og eksamen

Med det nye regelverket har det kommet to nye nettkurs og eksamener, én for underkategoriene A1/A3 og én for underkategori A2 i åpen kategori.

A1/A3-nettkurs og netteksamen

A1/A3-eksamen er det grunnleggende du trenger for å fly en drone over 250 gram. Nettkurset vårt dekker alt du må vite for å bestå. Temaene er:

 • Luftsikkerhet
 • Luftromsrestriksjoner
 • Luftfartsregelverk
 • Menneskelig ytelse og begrensninger
 • Operasjonelle prosedyrer
 • Generell kunnskap om droner
 • Personvern og datasikkerhet
 • Forsikring
 • Sikkerhet (Security)

Kurs og eksamen er tilgjengelig på flydrone.no. Som privatperson velger du "privatperson med drone" og registrerer deg som droneoperatør før du får tilgang til kurs og eksamen. Hvis du flyr som pilot for en organisasjon, velger du "pilot", tar kurs og eksamen og deretter kobler deg til din organisasjon. Som droneoperatør betaler du eller organisasjonen din et årlig registreringsgebyr. Det er gratis å ta nettkurs og eksamen. 

Eksamenen består av 40 spørsmål hvorav du må svare rett på 30. Du har 24 timer for å svare på spørsmålene. Tidsbruk er anslått til 30 minutter. Hvis du ikke består eksamenen, kan du ta den på nytt. Det er ingen begrensning på antall forsøk. Vi anbefaler likevel at du går grundig gjennom nettkurset vårt for å forberede deg. 

A2-nettkurs og eksamen på trafikkstasjonen

A2-eksamenen er en videregående eksamen for piloter som vil fly i underkategori A2, dvs. inntil 50 meter til andre personer med en drone mellom 500 gram og 2 kg (inntil 5 meter i saktemodus med en C2-merket drone). Den er også anbefalt for alle som vil fly i spesifikk kategori.

Før du tar nettkurset, skal du registrere deg på flydrone.no og ta A1/A3-eksamen. Deretter kan du gå til kurs.caa.no for å få tilgang til A2-kurset. (OBS: På grunn av tekniske utfordringer må du ikke logge deg inn på kurs.caa.no før du har registrert deg på flydrone.no og tatt A1/A3-kurs.)

Eksamenen tar du hos Statens vegvesen. Du finner en oversikt over trafikkstasjonene og lenke til timebestilling her. 

A2-eksamenen består av 30 spørsmål fra følgende temaer:

 • Meteorologi 
 • Ytelse og tekniske spørsmål 
 • Reduksjon av bakkerisiko 
 • A2-regler

Du har 60 minutter for å svare på spørsmålene og du må svare korrekt på minst 23 spørsmål. A2-eksamenen koster i 2021 kr. 1400. Nettkurset er gratis. 

For å kunne fly i A2 må du i tillegg gjennomføre praktisk trening på egen hånd og deklarere at du har gjennomført det. Mer informasjon om flyging i A2 finner du her. 

Den gamle droneeksamen

Nye piloter for RO2- og RO3-operatører må etter BSL A 7-1 fortsatt ta den gamle droneeksamen. Dette er bare relevant for noen få operatører som regnes som statsluftfartDu finner et forberedende nettkurs og informasjon om den gamle droneeksamen her. Den gjennomføres også på trafikkstasjonen.