Hva er aldersgrensen for å fly drone?

16 år er aldersgrensen for å fly drone. Piloten kan være yngre hvis man har med seg en person som er 16 år eller eldre. Begge må ha bestått kurs og eksamen hvis dronen er tyngre enn 250 gram. 

Dette gjelder for det felleseuropeiske regelverket som gjelder fra 1. januar 2021.

 


Følgende gjelder for RO-operatører som skal fly etter gammelt regelverk frem til 2022:

For å fly drone under kategoriene RO1, RO2 eller RO3 er det ikke fastsatt minstealder for fartøysjef eller pilot. Minstealder er fastsatt for den personen som skal være ansvarlig leder. For RO1 er minstealderen 18 år og for RO2/3 er minstealderen 18 år.

Sist oppdatert: 11. jan 2021