Hva er aldersgrensen for å fly drone?

16 år er aldersgrensen for å fly drone. Piloten kan være yngre hvis man har med seg en person som er 16 år eller eldre. Begge må ha bestått kurs og eksamen hvis dronen er tyngre enn 250 gram.

Hvis dronen er under 250 gram trenger man ikke ha bestått kurs og eksamen. Den ansvarlige må være registrert på flydrone.no. Dronen må være merket med operatørnummer og man må ha ansvarsforsikring.


Hvis droner er under 250 gram og i tillegg er merket som leketøy er det ikke krav til eksamen, registrering på flydrone.no eller ansvarsforsikring. Vi anbefaler at den ansvarlige tar kurs og eksamen, som er gratis på flydrone.no. Droner som er merket med 8+ på innpakningen kan man anta er definert som et leketøy.

 


Følgende gjelder for RO-operatører som skal fly etter gammelt regelverk frem til 2022:

For å fly drone under kategoriene RO1, RO2 eller RO3 er det ikke fastsatt minstealder for fartøysjef eller pilot. Minstealder er fastsatt for den personen som skal være ansvarlig leder. For RO1 er minstealderen 18 år og for RO2/3 er minstealderen 18 år.

Sist oppdatert: 20. jul 2021