Hopp til innhold

Hvilke regler gjelder for droner under 250 gram?

Hvilke regler som gjelder for deg og din drone under 250 gram avhenger stort sett av om dronen har kamera, og om den er CE-merket som leketøy etter direktiv 2009/48/EF eller ikke.

Om CE-merking

Mange produkter på det europeiske markedet er CE-merket. Man finner det på verktøy og byggevarer, medisinsk utstyr og leketøy. Det betyr at produktet er godkjent etter krav fra myndighetene som er gitt i direktiv eller forordning.

Et CE-merke på dronen betyr derfor ikke nødvendigvis at det er et leketøy. Da må det være CE-merket som leketøy etter direktiv 2009/48/EF. For å vite om dronen er CE-merket etter leketøysdirektivet kan man sjekke EU-konformitetserklæringen som skal følge med dronen.

Forskjellene mellom droner med og uten kamera, og med og uten leketøys-merking

Forskjellen mellom reglene for leketøysdrone og droner som er å regne som luftfartøy er at leketøysdronene er unntatt krav om ansvarsforsikring.

Forskjellen mellom reglene for droner (ikke leketøy) med og uten kamera er at personer med droner under 250 gram uten kamera ikke trenger å registrere seg, men de trenger begge ansvarsforsikring.

Reglene for leketøy under 250 gram, med eller uten kamera

For personer som har kun leketøysdrone under 250 gram (dvs. CE-merket som leketøy etter direktiv 2009/48/EF) gjelder ingen krav til å registrere seg, ta kurs/eksamen eller ha ansvarsforsikring for dronen.

Man må lese brukermanualen godt og vi anbefaler å ta vårt gratis nettbaserte kurs på flydrone.no, selv om det ikke er pålagt.

Selv om det ikke er registreringskrav eller pålagt kurs/eksamen, er man nødt til å følge visse regler som du finner enkelt forklart her

Reglene for drone (ikke leketøy) under 250 gram, uten kamera

Personer med droner som ikke er CE-merket som leketøy (se øverst) trenger ansvarsforsikring.

Man må lese brukermanualen godt. Siden vekten er under 250 gram og den ikke har kamera er det ikke krav til registrering, kurs og eksamen for å fly. Vi anbefaler likevel å ta vårt nettkurs og eksamen (A1/A3) som er gratis på flydrone.no. For gratis tilgang til kurs og eksamen må man velge "person som er pilot for en organisasjon" på flydrone.no.

Også som dronepilot med liten og lett drone er man nødt til å følge visse regler som du finner enkelt forklart her

Reglene for drone (ikke leketøy) under 250 gram, med kamera

Personer med droner som ikke er CE-merket som leketøy (se øverst) trenger ansvarsforsikring. Siden dronen har kamera, er det i tillegg krav om at man registrerer seg i operatørregisteret, i Norge flydrone.no. Registrering har en årlig avgift, mens kurs og eksamen er gratis.

Man må lese brukermanualen godt. Siden vekten er under 250 gram er det ikke krav til kurs og eksamen for å fly. Vi anbefaler likevel å ta vårt nettkurs og eksamen (A1/A3) som er gratis på flydrone.no.

Også som dronepilot med liten og lett drone er man nødt til å følge visse regler som du finner enkelt forklart her.

 

Sist oppdatert: 15.11.2022