Sertifikater

I Norge utsteder Luftfarstilsynet sertifikater du kan benytte til privatflyging og rekreasjonsflyging. Unntaket er sertifikater som gjelder for ballong og seilfly. Disse sertifikatene utstedes av Norges Luftsportstilsyn (NLT).

Luftfartstilsynet er en offentlig etat under Samferdselsdepartementet. Vi er utepekt som kompetent myndighet og utsteder sertifikater basert på nasjonalt og europeisk regelverk.