Hopp til innhold

Jeg rekker ikke å gjennomføre oppflyging før utløpet av teorieksamen. Kan jeg få en forlengelse av gyldigheten på min teorieksamen?

Nei. Etter bestått teorieksamen har kandidaten 24 måneder (PPL) eller 36 måneder (CPL/IR) til å gjennomføre flytrening og ferdighetsprøve for utstedelse av sertifikat. Dette anses som romslig og bør forstås slik at det tas høyde for uforutsette hendelser, for eksempel dårlig vær. (Ref. FCL.025(c)).
Publisert: 30.04.2018