Hopp til innhold

Samlet utgave av flysertifikatbestemmelser

European Aviation Safety Agency (EASA) har gitt ut et dokument som er en samlet utgave av felleseuropeiske sertifikatbestemmelser, beskrevet som «easy to read».

Dette dokumentet består av regler (IR), veiledningsmateriale (GM) og akseptable samsvarskriterier (AMC) som tilhører felleseuropeisk forordning nummer 1178/2011.

Dokumentet er utarbeidet av EASA for å gi brukere av regelverket enklere tilgang og bedre oversikt over bestemmelsene. Det er viktig å merke seg at dokumentet ikke er den offisielle juridiske versjonen av regelverket. Dette presiseres i klausulen om ansvarsfraskrivelse som du finner i dokumentet. Årsaken til klausulen er at innholdet ikke oppdateres hver gang det gjøres en endring av regelverkene. De offisielle versjonene av regelverket er de som er vedlagt i implementeringsforskriftene i Lovdata.

Husk at disse reglene gjelder kun for luftfartøy som opereres etter EASAs europeiske regler. Luftfartøy som er unntatt (Anneks II-luftfartøy) må forholde seg til nasjonale regler per dags dato.