Hopp til innhold

Når blir ny basisforordning (EU) 2018/1139 gjennomført for Norge?

I Norge er det fortsatt basisforordning (EF) 216/2008 som gjelder i påvente av ny basisforordning (NBR). Inntil NBR er på plass, vil nye forordninger som vedtas med hjemmel i NBR bli gjennomført som norsk rett. Det er til nå vedtatt 59 slike forordninger som kun kan gjennomføres som norsk rett i påvente av EØS-prosessen.

Dette betyr at norske luftfartsaktører i all hovedsak kan forholde seg til de samme reglene som i EU. NBR har likevel enkelte bestemmelser om løsninger som ikke finnes i gjeldende basisforordning, for eksempel muligheten til å fastsette nasjonale forskrifter om luftfartøy opp til 650 kg (sportsfly). Eventuell bruk av disse bestemmelsene vil ikke kunne skje før NBR er gjennomført i Norge.

NBR ble tatt inn i EØS-avtalen 28. april 2023 med et artikkel 103-forbehold. Det vil si at saken må behandles i Stortinget før forordningen kan EØS-gjennomføres i norsk rett. Forutsatt at Stortinget gir sin godkjenning, ligger det an til at gjennomføringen vil skje i løpet av sommeren. 

Det er Samferdselsdepartementet som håndterer prosessen med oppdatering av EØS-avtalen, Stortingsbehandlingen og deretter gjennomføringen av NBR i norsk rett. Luftfartstilsynet har ansvar for å gjøre nødvendige endringer i eksisterende forskrifter.