Hopp til innhold

Når blir ny basisforordning (EU) 2018/1139 gjennomført for Norge?

I Norge er det fortsatt basisforordning (EF) 216/2008 som gjelder i påvente av ny basisforordning (NBR). Inntil NBR er på plass, vil nye forordninger som vedtas med hjemmel i NBR bli gjennomført som norsk rett. Det er til nå vedtatt 59 slike forordninger som kun kan gjennomføres som norsk rett i påvente av EØS-prosessen.

Dette betyr at norske luftfartsaktører i all hovedsak kan forholde seg til de samme reglene som i EU. NBR har likevel enkelte bestemmelser om løsninger som ikke finnes i gjeldende basisforordning, for eksempel muligheten til å fastsette nasjonale forskrifter om luftfartøy opp til 650 kg (sportsfly). Eventuell bruk av disse bestemmelsene vil ikke kunne skje før NBR er gjennomført i Norge.

EFTA-statene (Norge, Island og Liechtenstein) og EU er i prinsippet enige om tilpasningsteksten til EØS-avtalen, men det er ikke klart når saken kan behandles i EØS-komiteen. Når saken behandles i EØS-komiteen vil Norge ta et forbehold, det vil si at saken må behandles i Stortinget før forordningen gjennomføres i norsk rett. Det er ikke klart når dette vil skje.

Det er Samferdselsdepartementet som håndterer prosessen med oppdatering av EØS-avtalen, Stortingsbehandlingen og deretter gjennomføringen av NBR i norsk rett. Luftfartstilsynet har ansvar for å gjøre nødvendige endringer i eksisterende forskrifter.