Tildeling av registreringsbokstaver

Før et luftfartøy kan registreres i Norges luftfartøyregister (NLR) må det få tildelt registreringsbokstaver. Registreringsbokstaver tildeles ved henvendelse til NLR.

Alle luftfartøy registrert i Norges luftfartøyregister har prefikset LN-. Dette viser at fartøyet er av norsk nasjonalitet. Etter prefikset følger et suffiks på tre bokstaver. Den første bokstaven i suffikset betegner i noen tilfeller luftfartøykategori. Disse kategoriene er:

  • LN-C__: Ballonger
  • LN-G__: Seilfly
  • LN-O__: Helikoptre
  • LN-Y__: Mikrofly – Register over mikrofly føres av Norges Luftsportforbund (NLF).

Motordrevet luftfartøy kan velge blant øvrige bokstavkombinasjoner.

Bokstavene Æ, Ø og Å kan ikke brukes som registreringsbokstaver. På grunn av likhet med radiokallesignaler kan heller ikke følgende kombinasjoner benyttes: LN-SOS, LN-PAN og LN-XXX.

Utenom de nevnte begrensningene kan eier velge bokstavkombinasjon blant ledige registreringsmerker.

Ønske om reservasjon av registreringsmerke sendes til e-post nlr@caa.no med følgende opplysninger:

  • Navn på den som skal registreres som eier
  • Fartøytype og serienummer
  • Eventuelt tidligere registreringsmerke i utenlandsk register
  • Kontaktinformasjon

Norges luftfartøyregister (NLR)

  • Luftfartstilsynet v/NLR: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47, 8001 Bodø