Hopp til innhold

Part-66

Part-66 handler om flytekniske sertifikater.

Part-66 er Annex III til Commission Regulation EU No. 1321/2014. Denne forordningen er implementert i norsk rett ved forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

Forskriften regulerer krav til Part-66 sertifikat (Part-66).

Se EASAs nettside for ytterligere opplysninger

Ved spørsmål kan henvendelse sendes til Luftfartstilsynet merket med «Teknisk utdanning»: postmottak@caa.no

Commission Regulation EU No. 1321/2014