Hopp til innhold

Hvilken dokumentasjon må jeg sende inn når jeg søker om utstedelse av Part-66 AML?

Når du søker om utstedelse av Part-66 flyteknikersertifikat (Basic/blank AML), må du fylle ut og sende inn en EASA Form 19.

Følgende dokumentasjon må også vedlegges:

  • Certificate of Recognition (CoR) utstedt av en EASA Part-147-godkjent organisasjon for alle relevante eksamener
  • Vitnemål/kompetansebevis hvis du har gått flyfag
  • Kopi av pass
  • Praksisdokumentasjon

Praksis skal være på operative luftfartøy og dekke hele fartøyet og de systemer som er relevant for kategorien. Praksis fra verksted eller komponentvedlikehold vurderes i hvert enkelt tilfelle og kan maksimalt godskrives for inntil 6 måneder.

Hvor mye praksis du må dokumentere kommer an på hvilken bakgrunn du har. Kravene under gjelder for kategoriene B1.1, B1.3 og B2 (A, B1.2, B1.4 og B3 i parantes):

  • Hvis du ikke har relevant utdanning, men har bestått alle relevante eksamener, er praksiskravet 5 år (3 år).
  • Hvis du har relevant utdanning blir kravet redusert til 3 år (2 år).
  • Hvis du har en CoR for komplett Basic training course, blir kravet redusert til 2 år (1 år).

Krav til praksisdokumentasjon

Praksis skal dokumenteres på en slik måte at det fremkommer når og hvor praksisen ble gjennomført, samt hva praksisen gikk ut på. Praksisen skal være sporbar og kontrasignert av en supervisor. Vi ønsker først og fremst at en loggbok benyttes. Det er viktig at all praksis dokumenteres. Hvis du ikke har ført loggbok, kan en utfyllende arbeidsattest fra teknisk sjef/kvalitetssjef også legges til grunn, men dette vurderes i hvert tilfelle. En generell attest på at man har jobbet x antall år, vil ikke være godt nok.

AMC til appendix II til Part-66 inneholder en praksisliste som kan brukes for å dokumentere praksiserfaring når man søker om Part-66 AML. Listen er generisk og må tilpasses flytype og kategori du ønsker å søke om. 

Praksis fra forsvaret

Luftfartstilsynet kan akseptere vedlikeholdspraksis opparbeidet i forsvaret, men det er krav til minst 1 år med sivil praksis fra en EASA-godkjent vedlikeholdsorganisasjon i tillegg. Søknader vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra tilgjengelig dokumentasjon.

CoR

Hvis du har spørsmål rundt en CoR du har fått utstedt eller mangler, må du ta kontakt med skolen hvor du tok eksamen.

Sist oppdatert: 22.12.2020