Hopp til innhold

Kan jeg foreta flymedisinsk undersøkelse og utstedelse av legeattest dersom EMPIC er nede?

Dersom det er IT-problemer skal dette først forsøkes å løses, eventuelt etter kontakt med AMS (for normal brukerstøtte) eller Luftfartstilsynets IT-personell i Bodø (ved serverfeil eller teknisk svikt). Dersom problemet ikke lar seg løse innen rimelig tid, kan du som flylege kun foreta utstedelse av håndskrevet legeattest etter avtale med Luftfartstilsynet, og det skal foreligge skriftlig dokumentasjon på avtalen fra Luftfartstilsynet (fortrinnsvis i EMPIC, alternativt som epost). Normalt forutsetter dette at utsatt undersøkelse medfører betydelige ulemper for søkeren, for eksempel ved lang reisevei. Det skal fortsatt følges normale prosedyrer for henvisning til eller konferering med AMS dersom dette er beskrevet i regelverket. Straks IT-problemet er løst skal den signerte egenerklæringen og resultatene av undersøkelsen legges inn i EMPIC uten unødvendige forsinkelser. Husk å endre til korrekt undersøkelsesdato i søknaden. Kopi av legeattesten og signert egenerklæring skal skannes inn som vedlegg i EMPIC.
Publisert: 24.04.2018