Hopp til innhold

Når bør du be om assistanse

Allerede når du bestiller flybilletter bør du legge inn opplysninger om at du har behov for assistanse. Hvis du gjør det senere bør du melde fra minst 48 timer før du skal reise.

Når du bestiller flybilletter, skal det være mulig å legge inn opplysninger om assistansebehov. Dette kan også legges inn på et senere tidspunkt. Opplysningene skal videreformidles til lufthavnadministrasjonen i avgangs-, ankomst- og transittlufthavnene og andre flyselskaper som er en del av reisen.

Du bør helst melde fra om assistansebehov senest 48 timer før avreise.  

Du har krav på assistanse selv om du ikke har forhåndsbestilt, men da kan det hende du må vente noe lengre før du får assistanse.

Når en person med funksjonsnedsettelse er i transitt i en lufthavn eller overføres til en annen flyging, er lufthavnadministrasjonen ansvarlig for å sikre at assistansen ytes på en slik måte at personen kan gjennomføre flygingen som vedkommende har reservasjon til. Det kan kan være behov for lenger transitt-tid når du har assistansebehov, så du bør derfor legge inn god tid. Enkelte flyselskap krever lenger minimumstid for transittpassasjerer med assistansebehov.