Passasjerer med behov for assistanse

Personer med funksjonsnedsettelser eller nedsatt mobilitet har krav på assistanse på bakken uten ekstra kostnad fra flyselskapet og lufthavnene på reiser fra og til EU/EØS-området. Tilsvarende gjelder i USA, men ikke nødvendigvis i andre land utenfor Europa. Les mer om hva du kan få hjelp til, eller hvor du kan klage dersom du er misfornøyd med hvordan reisen har forløpt.

Se også