Hopp til innhold

Assistanse på flyplassen

Hvis du har behov for assistanse på flyplassen har du flere rettigheter. Du skal få hjelp til å sjekke inn og sende bagasje. Videre skal du blant annet få hjelp til å forflytte deg, komme deg inn og ut av flyet og hente bagasjen i bagasjehallen. Assistansen skal så langt det er mulig være tilpasset den enkeltes særlige behov.

Dersom du er funksjonshemmet eller har redusert mobilitet har du krav på assistanse fra flyselskapet og lufthavnene du reiser fra og kommer til, uten ekstra kostnad når du reiser innenfor EU/EØS-området. Tilsvarende gjelder i USA, men ikke nødvendigvis i andre land utenfor Europa.

Assistansepunkter

Det skal være assistansepunkter, både innenfor og utenfor terminalbygningene der personer med funksjonsnedsettelser enkelt kan melde fra om sin ankomst til lufthavnen og be om assistanse.

Assistansepunktene skal være tydelig merket og inneholde grunnleggende opplysninger om lufthavnen.

Når bør du sjekke inn

Flyselskaper spesifiserer vanligvis når du må sjekke inn og når ombordstigningen starter. Enkelte flyselskap krever at passasjerer med assistansebehov sjekker inn tidligere enn de øvrige passasjerene. Har du assistansebehov må du derfor sjekke hvilken frist som vil gjelde for deg.

Assistanse som lufthavnadministrasjonen har ansvar for:

Lufthavnadministrasjonen har ansvar for å gi assistanse som er nødvendig for at personer med funksjonsnedsettelser eller nedsatt mobilitet skal kunne:

 • melde fra om sin ankomst til lufthavnen og be om assistanse ved de utpekte stedene innenfor og utenfor terminalbygningen
 • forflytte seg fra oppmøtestedet til innsjekkingsskranken
 • sjekke inn og sende bagasje
 • forflytte seg fra innsjekkingsskranken til luftfartøyet og gå gjennom pass-, toll- og sikkerhetskontroller
 • gå om bord i luftfartøyet, ved hjelp av heiser, rullestoler eller annet nødvendig utstyr.
 • forflytte seg fra luftfartøyets dør til setet.
 • legge på plass og hente bagasje i luftfartøyet.
 • forflytte seg fra setet til luftfartøyets dør.
 • forlate luftfartøyet, ved hjelp av heiser, rullestoler eller annet nødvendig utstyr.
 • forflytte seg fra luftfartøyet til bagasjehallen og hente bagasje, og gå gjennom pass- og tollkontroller
 • forflytte seg fra bagasjehallen til assistansepunktet.
 • rekke korresponderende flyginger ved transitt, med assistanse etter behov både i luftfartøyet og på bakken og innenfor og mellom terminalene
 • komme til toalettet.

Dersom personer med funksjonsnedsettelser eller nedsatt mobilitet assisteres av en ledsager, må denne personen på anmodning ha rett til å gi den nødvendige assistansen i lufthavnen og ved ombordstigning og avstigning.

Dersom rullestolen eller annet bevegelsesutstyr kommer bort eller blir skadet har du krav på midlertidig erstatningsutstyr, men ikke nødvendigvis av tilsvarende type.

Flyplassen skal sørge for lufthavnrelaterte tjenester i forbindelse med godkjente førerhunder.

Lufthavnadministrasjonen skal også sørge for at de opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre flyginger,blir gitt på en klar og tydelig måte.

Ventetid på assistanse

Tiden du må vente før du får assistanse avhenger av om du har meldt fra om assistansebehov på forhånd og størrelsen på lufthavnen.

På lufthavner med mer enn 1 million passasjerbevegelser i året skal du ikke måtte vente lenger enn 30 minutter fra du melder fra at du har kommet til flyplassen du skal reise fra,  til du får assistanse. Har du ikke meldt fra om assistansebehov minimum 48 timer på forhånd, kan du måtte vente inntil 45 minutter.

På lufthavner med mindre enn 1 million passasjerbevegelser i året skal ventetiden ikke overstige 15 minutter fra du melder din ankomst på lufthavnen dersom du har forhåndsbestilt assistanse. Har du ikke forhåndsbestilt risikerer du å måtte vente i inntil 30 minutter.

Når du lander med et fly på flyplasser med mer enn 1 million passasjerbevegelser i året skal ikke ventetiden overstige 15 minutter fra bremseklossene er satt på til du får assistanse, hvis du har forhåndsbestilt assistanse minimum 48 timer før avreise. Har du ikke forhåndsbestilt kan ventetiden bli inntil 40 minutter. Dette gjelder for flyplasser med mer enn 1 million passasjerer i året.

Når du lander på en flyplass med mindre enn 1 million passasjerbevegelser i året, skal ikke ventetiden overstige 10 minutter fra bremseklossene er satt på hvis du har forhåndsbestilt. Har du ikke forhåndsbestilt, kan ventetiden bli inntil 30 minutter.

Innholdet i assistansen

Ved assistanseoppdrag er lufthavnen ansvarlig for at de enkelte passasjer med nedsatt funksjonsevne: 

 • følges opp ved forsinkelse eller bytte av utgang
 • kan benytte seg av et system som gjør det mulig å påkalle assistanse ved behov for å komme til toalett, og
 • kan benytte seg av et system som gjør det mulig å påkalle assistanse ved kjøp av mat og drikke.

Dersom ombordstigning ved egen hjelp ikke lar seg gjøre av fysiske eller tekniske grunner, skal det gis assistanse på en måte som best mulig ivaretar hensynet både til passasjeren og utøveren av assistansen.

Kontakt Luftfartstilsynet

 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
 • Sentralbord:
  08.00–15.00 alle hverdager
 • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):