Hopp til innhold

Forbud mot å nektes transport

En passasjer kan ikke nektes å reservere en flyreise på grunn av en funksjonsnedsettelse med mindre dette begrunnes i at passasjeren ikke kan oppfylle gjeldende sikkerhetskrav. .Sikkerhetskrav kan for eksempel være at du skal være i stand til å åpne sikkerhetsbeltet og komme deg til nødutgang på egen hånd. Om du ikke klarer dette, vil en ledsager ofte kunne bidra til at sikkerhetskrav oppfylles.

Flyselskapet vil også kunne nekte reservasjon dersom luftfartøyets størrelse eller dører gjør det fysisk umulig med ombordstigning eller transport av personer med funksjonsnedsettelser.

Dersom en reservasjon ikke godtas flyselskapet, reisebyrået eller reisearrangøren å  gjøre en rimelig innsats for å foreslå et akseptabelt alternativ for den berørte personen.

Blir du nektet ombordstigning uten at dette kan begrunnes i sikkerhetskrav eller flyets størrelse, har du og din eventuelle ledsager krav mot flyselskapet. Du kan velge mellom følgende:

  • Refusjon av billettprisen for den del av reisen som ikke har funnet sted, eller for hele billetten dersom reisens formål ikke kan oppnås. Du kan også ha krav på returflygning tilbake til avreisestedet dersom det er aktuelt.
  • Omruting på tilsvarende transportvilkår så snart som mulig til det endelige bestemmelsesstedet
  • Omruting på tilsvarende transportvilkår til det endelige bestemmelsesstedet på en senere dato etter ditt eget valg, dersom det er ledige seter

Krav på returflygning og omruting forutsetter at du kan oppfylle alle relevante sikkerhetskrav. Kan du ikke det, vil det således bare være refusjon som er aktuelt. Flyselskapet har plikt til å omrute med et annet flyselskap dersom det gir vesentlig mindre ulempe.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):