Om koronavirus

Her finner du aktuelle saker fra Luftfartstilsynet knyttet til koronaviruset og vår virksomhet.

Unntak for godkjente flyskoler (ATO) – ledende personell

Luftfartstilsynet har 25. mars 2020 fattet et vedtak som berører godkjente flyskoler. Det gis unntak fra kravet om at endringer i ledende personell må være forhån...

26. mar 2020

Unntak for flymedisinske undersøkelser ved forlengelse av legeattester med begrensning

Luftfartstilsynet har 19. mars 2020 fattet et vedtak som gir flyleger anledning til å forlenge gyldige legeattester hvis det som en direkte følge av koronaviruset...

20. mar 2020

EASAs nettside om koronavirus og COViD-19

Den europeiske luftfartsmyndigheten (EASA) har en nettside der de publiserer nyttig informasjon tilknyttet koronasituasjonen.

20. mar 2020

Om karantenebestemmelsene for personer som ankommer Norge fra utlandet

Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge fastsetter at alle som ankommer til Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst.

17. mar 2020

Koronavirus og Luftfartstilsynets virksomhet

Luftfartstilsynet er også berørt av koronaviruset, men oppgaver som ivaretar flysikkerheten i Norge blir ivaretatt. Vi har i dialog med aktørene utsatt de fleste ...

16. mar 2020

Luftfartstilsynets håndtering av henvendelser som følge av koronaviruset

Situasjonen rundt koronavirus har vært i rask utvikling de siste dagene. Luftfartstilsynet er imidlertid forberedt på å håndtere oppgaver som oppstår som følge av...

13. mar 2020

Vedtak - midlertidig dispensasjon og retningslinjer for AFIS/HFIS

13. mar 2020

Luftfartstilsynet innfører begrensninger på møter og seminarer

Luftfartstilsynet har på bakgrunn av det pågående utbruddet av koronavirus innført begrensninger på møte- og seminarvirksomheten. Dette er i tråd med helsemyndigh...

10. mar 2020
Side