Om koronavirus

Her finner du aktuelle saker fra Luftfartstilsynet knyttet til koronaviruset og vår virksomhet.

Transport av frakt i passasjerfly

EASA har 29. april 2020 oppdatert sin veileder om transport av frakt om bord i passasjerfly. Veilederen gir støtte til de nasjonale luftfartsmyndighetene i arbeid...

13. mai 2020

Unntak for flyselskaper – desinfiseringsvæske og frakt av blodprøver - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 24. mars 2020 fattet et vedtak som berører flyselskaper. Det åpnes for at flyselskaper får anledning til å medbringe desinfiseringsvæske om ...

13. mai 2020

Smittevern i flyskolene

Det er alltid viktig å passe på godt smittevern. For skoleorganisasjoner er det fastsatt særlige krav til hvordan dette skal gjøres. Kravene står i covid-19-forsk...

08. mai 2020

Reisende til Svalbard

07. mai 2020

Security: Vedtak om forlengelse av gyldighetstid for kjente leverandører av forsyninger til flygningen - vedtaket er ikke lenger gyldig

Gyldighetstiden for godkjenning til kjente leverandører av forsyninger til flygningen kan forlenges med tre måneder. Vedtaket er ikke lenger gyldig, men denne ...

30. apr 2020

Nasjonal veileder for smittevern i luftfarten (covid-19)

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet, 27. april 2020 med faglig innhold levert av Folkehelseinstituttet (FHI) og med innspill fra blant annet Luftfartstilsyn...

29. apr 2020

Unntak for gyldighetstid for rettigheter, sertifikater og bevis – seilfly og ballong - - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har truffet et vedtak som innebærer at rettigheter, sertifikater og trening for LAPL(S) og LAPL(B) får forlenget gyldighetstid. Vedtaket er ik...

03. apr 2020

Forlenget gyldighet for legeerklæringer til seilflygere, mikroflygere og ballongførere - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 3. april 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden for legeerklæringer til seilflygere, mikroflygere og ballongførere forlenge...

03. apr 2020

Forlengelse av gyldighet for legeattest for AFIS/HFIS - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 26. mars 2020 fattet et vedtak om forlenget varighet for legeattest for AFIS/HFIS. Vedtaket er ikke lenger gyldig, men denne informasjonen ...

26. mar 2020

Unntak for godkjente flyskoler (ATO) – ledende personell - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 25. mars 2020 fattet et vedtak som berører godkjente flyskoler. Det gis unntak fra kravet om at endringer i ledende personell må være forhån...

26. mar 2020
Side