Hopp til innhold

Om Fagavdelingen

Fagavdelingen består av alle fagområdene innenfor luftfartsfagene og dekker både kommersiell og ikke-kommersiell luftfart. Fagavdelingen består også av fagområdet romfart som dekker romhavn, bæreraketter og sonderaketter. Luftfartstilsynets inspektører jobber i seksjonene i fagavdelingen og har blant annet ansvar for tilsyn, godkjenninger, veiledning, safety promotion og annen faglig kontakt med nasjonale aktørene og de internasjonale organisasjoner. Fagavdelingen jobber målrettet med identifikasjon av relevante risikoområder og det gjennomføres risikobasert tilsynsaktivitet.

Fagseksjonene har følgende ansvarsområder:

  • Menneskelig ytelse og utdanning
  • Flyoperativ seksjon
  • Luftdyktighet
  • Security
  • Flyplass og flysikring
  • Ubemannet luftfart
  • Romfart

Seksjon for menneskelig ytelse og utdanning godkjenner og fører tilsyn med flytekniske skoler, flyskoler, flysimulatorer, flyleger og flymedisinske sentre. Seksjonen har ansvar for sertifikater og rettigheter for flyteknikere og piloter, inkludert instruktør- og kontrollantrettigheter, samt legeattester for piloter og flygeledere. Seksjonen fører også tilsyn med besetningsmedlemmers arbeidsmiljø.

Flyoperativ seksjon er Luftfartstilsynets fagkompetanse for operative og driftsrelaterte tema for bemannet luftfart samlet. Seksjonen behandler saker relatert til fly og helikopterselskaper, samt allmennflyaktiviteten og luftsport i Norge. 

Seksjon for Luftdyktighet har ansvar for tilsyn og godkjenningsprosesser av organisasjoner og personell som deltar i aktivitet knyttet til initiell og kontinuerlig luftdyktighet.

Securityseksjonen gjennomfører godkjenning og tilsyn med aktører som leverer varer og tjenester i tilknytning til sivil luftfart, blant annet flyplassoperatører, luftfartsselskaper, fraktselskaper (inkludert post), cateringselskaper og rengjøringsselskaper. Security er å beskytte passasjerer, ansatte, offentligheten og installasjoner mot terror og andre former for ulovlige handlinger overfor sivil luftfart.

Seksjon for flyplass og flysikring er Luftfartstilsynets fagkompetanse for flyplass og flysikring samlet. Flyplass behandler saker knyttet til flyplass, helikopterplasser og sjøflyplasser i tillegg til luftfartshindre. Flysikring behandler saker knyttet til lufttrafikk, flyvær, kunngjøring, og flynavigasjons-tjenester.

Seksjon for ubemannet luftfart er Luftfartstilsynets fagkompetanse for operative og driftsrelaterte tema for ubemannet luftfart samlet. Seksjonen behandler saker vedrørende alle operasjoner der flygeren ikke befinner seg om bord i luftfartøyet.

Seksjon for romfart er Luftfartstilsynets fagkompetanse innenfor området romfart. Seksjonen behandler saker knyttet til romhavn og oppskyting av bæreraketter og sonderaketter.