Om Fagavdelingen

Fagavdelingen består av alle fagområdene innenfor luftfartsfagene og dekker både kommersiell og ikke-kommersiell luftfart. Avdelingen er ansvarlig for godkjenninger, veiledning, safety promotion og annen faglig kontakt med nasjonale aktørene og de internasjonale organisasjoner. Fagavdelingen utfører også revisjoner og oppfølging knyttet til dette.

Fagseksjonene har følgende ansvarsområder:

  • Menneskelig ytelse og utdanning
  • Flyoperativ seksjon
  • Luftdyktighet
  • Security
  • Flyplass og flysikring
  • Ubemannet luftfart

I seksjon for menneskelig ytelse og utdanning behandles saker vedrørende utdanning, sertifikater, flymedisin og HMS. Seksjonens fagområdet omfatter teknisk utdanning  og fly-operativ utdanning, flytekniske sertifikater, flysertifikater, inkludert flyinstruktør og kontrollantrettigheter og  flysimulatorer. Seksjonen behandler også saker vedrørende medisinsk sertifisering og godkjenning av flyleger. Ansvarsområdet omfatter også HMS tilsyn for flygende personell.

I flyoperativ seksjon er Luftfartstilsynets fagkompetanse for operative og driftsrelaterte tema samlet. Seksjonen behandler saker i forhold til fly-, og helikopterselskaper samt allmennflyaktiviteten og luftsport i Norge.

I seksjon for flyplass og flysikring er Luftfartstilsynets fagkompetanse for flyplass og flysikring samlet. Flyplass behandler saker knyttet til flyplass, helikopterplasser og sjøflyplasser i tillegg til luftfartshindre. Flysikring behandler saker knyttet til lufttrafikk, flyvær, kunngjøring, og flynavigasjons-tjenester.

I seksjon for ubemannet luftfart behandles saker vedrørende alle operasjoner der flygeren ikke befinner seg om bord i luftfartøyet.