Hopp til innhold

Om Security

Målet med securityarbeidet er å beskytte passasjerer, ansatte, offentligheten og installasjoner mot terror og andre former for ulovlige handlinger overfor sivil luftfart.

Luftfartstilsynet gjennomfører adgangskontroll av aktører som leverer varer og tjenester i tilknytning til sivil luftfart, blant annet flyplassoperatører, luftfartsselskaper, fraktselskaper (inkludert post), cateringselskaper og rengjøringsselskaper. Vi fører også jevnlig virksomhetstilsyn med aktørene. 

Sikkerhetsbegrepet er todelt i engelsk språk. Vi snakker om «safety» og «security». «Safety» skal bidra til å hindre ulykker i luftfarten. «Security» skal bidra til å hindre ulovlige handlinger og anslag mot luftfarten.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):