Hopp til innhold

Om Luftdyktighet

Seksjonen for Luftdyktighet bidrar til å ivareta flysikkerheten i norsk sivil luftfart.

Luftdyktighetsseksjonen ser til at flysikkerheten blir ivaretatt gjennom tilsyn og godkjenningsprosesser av organisasjoner og personell som deltar i aktivitet knyttet til initiell og kontinuerlig luftdyktighet.