Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyet konsesjon for Sarpsborg helikopterplass, sykehuset

Sykehuset Østfold HF har søkt om fornyet konsesjon for Sarpsborg helikopterplass, sykehuset.

Luftfartstilsynets høringsbrev ligger vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår for landingsplassen og søknaden om fornyet konsesjon.

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@caa.no. Merk helst høringsinnspill med ref.: 22/11304.

Høringsfristen er 1. desember 2023.

Publisert: 30.08.2023