Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon Kinsarvik helikopterplass, Vetlemoen.

Airlift AS har på vegne av Ullensvang kommune søkt om fornyet konsesjon for å drive og inneha Kinsarvik helikopterplass, Vetlemoen.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref. 22/19492.

Høringsfristen er satt til 1. september 2023.

Publisert: 02.06.2023