Hopp til innhold

Høring - endring av konsesjon for Arendal lufthavn, Gullknapp

Arendal Lufthavn, Gullknapp A/S har fremlagt en søknad om endring av konsesjon for Arendal lufthavn, Gullknapp.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til:

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 20/00599.

Høringsfristen er satt til 15. mai 2020.

Publisert: 19.02.2020