Hopp til innhold

Høring - søknad om konsesjon for ny helikopterlandingsplass, Drammen sykehus

Vestre Viken HF har fremlagt en søknad om konsesjon for ny helikopterplass ved nye Drammen sykehus.

Landingsplassen vil få navnet Drammen helikopterplass, Brakerøya.
Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.


Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 19/09840.

Høringsfristen er satt til 1. september 2019.

Publisert: 12.06.2019