Hopp til innhold

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Harstad helikopterplass, sykehuset

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fremlagt en søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Harstad helikopterplass, sykehuset.

Luftfartstilsynets høringsbrev ligger vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 18/12725.

Høringsfristen er satt til 23. april 2019.

Publisert: 24.01.2019