Oversikt oppvisningsevaluatorer

For å få utstedt oppvisningstillatelse kreves det gjennomført opplæringsprogram og anbefaling fra evaluator. Her finner du oversikt på utpekte oppvisningsevaluatorer.

Forskrift om flygeoppvisning (BSL D 4-3) regulerer gjennomføring av flygeoppvisning i Norge. Forskriften ble sist revidert 1. mai 2015 og kravene til utøver og evaluator er nå formalisert.

Evaluator skal ha lang, relevant erfaring og ha høyt kunnskapsnivå innenfor akroflyging og oppvisningsflyging. Vedkommende skal selv ha eller ha hatt gyldig dispensasjon fra krav om minstehøyder eller oppvisningstillatelse med rett til å utføre aktuell flyging ned til laveste minstehøyde. Det vil si lavest 200 fot for akro, demonstrasjon og formasjonsflyging samt 50 fot ved rettlinjet forbiflyging.

Evaluator kan anbefale kandidater for utstedelse av oppvisningstillatelse. Ved slik anbefaling skal han/hun påse at kandidaten har de ferdigheter, holdninger, kunnskaper og gyldige rettigheter til å utøve aktuelt flyprogram.

Utpekte oppvisningsevalutorerer i Norge:

Navn Kategori Rettighet*
 Rolf Meum Motorfly

JET, akro, formasjon og akroformasjon 

 Knut Lande

Motorfly
Helikopter

JET, akro, formasjon og akroformasjon
Ivar Dyrdal

Motorfly

Akro og formasjon
Thore Thoresen

Motorfly

Akro og formasjon
Lars Næss

Motorfly

Akro og formasjon
Per G. Strømmen

Motorfly

JET, akro, formasjon og akroformasjon
Håvard Nærø Iversen

Motorfly

Akro
Thijs Kroondijk

Helikopter

 
Kåre Jan Johansen

Helikopter

 
Steinar Øksenholt

Seilfly

Akro
Arne Håkon Hillestad

HG/PG

 

* Alle evaluatorer kan evaluere demonstrasjon av luftfartøyets egenskaper og rettlinjet forbiflyging innenfor tildelt kategori.