Hopp til innhold

Ny forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy 

Luftfartstilsynet har utarbeidet ny driftsforskrift for bruk av luftfartøy med nasjonal sertifisering. Denne vil blant annet erstatte BSL D 3-1 og 3-2. Forskriften trer i kraft 1. juli 2021

Forskriften omfatter krav til operativ drift og organisasjoner for bruk av luftfartøy som ikke har en designstandard som er akseptert eller sertifisert av EASA.

Denne gruppen luftfartøy og flygende innretninger består av følgende kategorier:

  • Historiske luftfartøy
  • Luftfartøy utviklet eller produsert til forskning og liknende aktiviteter
  • Selvbygde luftfartøy
  • Tidligere militære luftfartøy som er av en type som ikke har en designstandard som er akseptert eller sertifisert av EASA
  • Mikrolette luftfartøy
  • Gyrokopter
  • Kopi av historiske og militære luftfartøy
  • Enkelte ballonger, droner og luftfartøy som er forankret til bakken

Opptak fra nettmøte

Vi gjennomførte et nettmøte om forskriften 17. februar 2021. Opptaket fra møtet kan du se her. 

Opptak fra nettmøte om forskriften

Presentasjon og høringsmatrise

Her kan du laste ned presentasjon: Presentasjon – driftsforskrift.pdf

Svar på høringsinnspill: Svar på innspill til forskrift.pdf