Nettmøte - forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy 

Luftfartstilsynet har utarbeidet ny driftsforskrift for bruk av luftfartøy med nasjonal sertifisering. Denne vil blant annet erstatte BSL D 3-1 og 3-2.

Vi gjennomførte et nettmøte om forskriften 17. februar 2021. Opptaket fra møtet kan du se her. 

Opptak fra nettmøte om forskriften

Presentasjon og høringsmatrise

Her kan du laste ned presentasjon:

Presentasjon - driftsforskrift.pdf

Svar på høringsinnspill:

Svar på innspill til forskrift.pdf

Publisert: 17. feb 2021