Hopp til innhold

Høring – utkast til forskrift om luftfartsoperasjoner med luftfartøy som brukes til privatflyging eller luftsport

Luftfartstilsynet har sendt ut på høring utkast til forskrift med tittel «forskrift om luftfartsoperasjoner med luftfartøy som brukes til privatflyging eller luftsport.

Den foreslåtte forskriften skal regulere luftfartsoperasjoner med luftfartøy som ikke er omfattet av den europeiske reguleringen av luftfarten. Alle er velkommen til å kommentere utkastet til forskrift.

Høringsfristen er 1. januar 2021. Kommentarer sendes til postmottak@caa.no og merkes med saksnummer 17/11940.

Publisert: 23.09.2020