Gebyr for registrering i Norges luftfartøyregister

Registreringer i Norges luftfartøyregister (NLR) er gebyrbelagt. Gebyrene følger av forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet.

Faktura sendes etter gjennomført registrering til den som har bedt om registreringen. Hvis faktura skal sendes andre enn innsender, må dette oppgis når dokumentene sendes til luftfartøyregisteret. Dersom fakturaen ikke betales innen fristen, vil faktura sendes til innsenderen.

For oversikt over gebyrsatser, se gebyrforskriften. Sletting av heftelser eller luftfartøy er ikke gebyrbelagt.

Norges luftfartøyregister (NLR)

  • Luftfartstilsynet v/NLR: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47, 8001 Bodø