Hvor kan jeg som flylege få hjelp til EMPIC?

Dersom en flylege har problemer med eller spørsmål til EMPIC forventes det at legen først leter etter svaret i brukermanualen som også finnes på hjelp-menyen i programmet. Dersom svaret ikke finnes der, kan Flymedisinsk seksjon kontaktes for en forenklet brukerstøtte via epost flymedisin@caa.no eller tlf 23 19 61 10. Dersom henvendelsen er av teknisk art som tilkobling, pålogging eller feil med systemet, kan Luftfartstilsynets IT-avdeling kontaktes (via sentralbord: tlf 75 58 50 00).
Publisert: 24. apr 2018