Røykbomber og røykpatroner

Disse gjenstandene er ikke tillat å ta med på flygingen, fordi det regnes som sprengstoffer, brannfarlige stoffer og innretninger som kan forårsake alvorlige skader eller utgjøre en trussel mot luftfartøyets sikkerhet.
Publisert: 23. mai 2018