Hopp til innhold

Midlertidige restriksjonsområder over Sørreisa og Alta (Langnes)

Flyforbud for drone

Restriksjonsområdene retter seg mot ubemannet luftfart (droner) og modellfly, og innebærer et forbud mot å fly ubemannet luftfartøy i de aktuelle områdene. Områdene er markert med blått på kartet nedenfor.

Restriksjonsområde Særreisa og Alta

(Restriksjonsområdenes horisontale utstrekning er definert som en sirkel med radius på 5 km rundt et fotpunkt med følgende koordinater: 69°09'26" N 018°07'24" E (Sørreisa) og 70°06'19" N 022°59'48" E (Langnes, Alta). Restriksjonsområdene går fra bakken/vannet og opp til 2500 fot over middels havnivå.)

Restriksjonsområdene vil gjelde i perioden 26. februar kl. 1700 til og med 22. mars, og er opprettet i forbindelse med militærøvelsen Nordic Reponse 2024.

De som har særskilt behov for å fly ubemannet luftfartøy i områdene, kan søke Forsvaret om tillatelse. Kontaktpunkt for søknad om slik særskilt tillatelse vil fremkomme av NOTAM som skal utstedes av Forsvaret.

Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, søk- og redningsoppdrag, eller øvelser på slike oppdrag, forutsatt at forhåndstillatelse til flyging er innhentet fra Forsvaret ved JAOC (Joint Air Operation Command).

Flyging med ubemannet luftfartøy og modellfly i restriksjonsområdene uten tillatelse fra Forsvaret er ulovlig, og vil kunne medføre overtredelsesgebyr eller straffereaksjoner.

Sist oppdatert: 27.02.2024