Hopp til innhold

Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde i Narvik

Illustrasjonsbilde, colourbox.com.

Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde i Narvik – forbud mot flyging med ubemannet luftfartøy (droner og modellfly).

Luftfartstilsynet har opprettet et midlertidig restriksjonsområde i luftrommet over og rundt Narvik havn i perioden 24. april til og med 3. mai.

Restriksjonsområdene retter seg bare mot ubemannet luftfart (droner og modellfly), og innebærer et forbud mot å fly ubemannet luftfartøy i det aktuelle området. Området er markert med blått på kartet nedenfor.

Restriksjonsområde over Narvik
Den horisontale utstrekningen til restriksjonsområdet er utformet som en sirkel med en radius på én nautisk mil med følgende fotpunkt oppgitt i grader, minutter og sekunder i WGS84: 68°24'59" N 017°025'44" E. Restriksjonsområdet går fra bakken/vannet og opp til 2500 fot over middels havnivå.

Restriksjonsområdet er opprettet i forbindelse med militær øvingsaktivitet i området. De som har særskilt behov for å fly ubemannet luftfartøy i områdene, kan søke Forsvaret om tillatelse. Kontaktpunkt for søknad om slik særskilt tillatelse vil fremkomme av NOTAM som skal utstedes av Forsvaret.

Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, politi-, søk- og redningsoppdrag, eller øvelser på slike oppdrag, forutsatt at forhåndstillatelse til flyging er innhentet fra Forsvaret.

Flyging med ubemannet luftfartøy i restriksjonsområdet – uten tillatelse fra Forsvaret – er ulovlig, og vil kunne medføre overtredelsesgebyr eller straffereaksjoner.

Publisert: 26.04.2024