Hopp til innhold

Luftfartstilsynets oppfølging av DAT A/S og UAB DAT LT

Fly fra DAT taxer
Foto: Aviator_STR / Mostphotos

Luftfartstilsynet har truffet vedtak overfor DAT A/S og UAB DAT LT basert på deres operasjoner i Norge. Virksomhetene pålegges å følge norsk arbeidsmiljølovgivning for personell som er tildelt hjemmebase i Norge og for personell som anses utsendt til Norge.

Luftfartstilsynet pålegger også virksomhetene å oversende nødvendig dokumentasjon slik at vi kan følge opp virksomhetenes videre etterlevelse av arbeidsmiljølovgivningen. Vi vil løpende vurdere behovet for ytterligere pålegg.

Kompleks tematikk

Luftfartstilsynet bemerker at det har vært nødvendig å gjennomføre en saksutredning over tid, på grunn av sakens kompleksitet og tematikk.

Luftfartstilsynet har valgt å publisere vedtaket fordi saken er av prinsipielle karaktér.

I lys av den seneste informasjonen om selskapets etablering av Nordic Crew Supply følger Luftfartstilsynet situasjonen tett og vi vil vurdere behov for ytterligere informasjonshenting i tiden fremover.