Hopp til innhold

Midlertidig restriksjonsområde i Vestfjorden

Restriksjonsområde i Vestfjorden
Restriksjonsområdet er markert med blått på kartet og går fra bakken/vatnet og opp til 8000 fot. Foto: Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet har fastsett eit midlertidig restriksjonsområde i luftrommet i delar av Vestfjorden, i samband med alliert militær aktivitet i området.

Restriksjonsområdet er fastsett gjennom forskrift om opprettelse av midlertidig restriksjonsområde i Vestfjorden.

Restriksjonsområdet er markert med blått på kartet, og går fra bakken/vatnet og opp til 8000 fot.

Restriksjonsområdet vil gjelda i perioden 2. juni 2023 kl. 06.00 UTC (kl. 08.00 norsk tid) til og med 7. juni 20.23 kl. 2159 UTC (kl. 2359 norsk tid).

I denne perioden vil all flyging i restriksjonsområdet vera forbode. Forbodet gjeld også ubemanna luftfartøy og modellfly.

Operatørar som har særskilt behov for flyging kan ta kontakt med Forsvaret. Kontaktinformasjon er publisert på NOTAM.

Det er gitt opning for særskilte tilpassingar for militær-, politi-, ambulanse- og søk- og redningsoppdrag, etter avtale med Forsvaret.

Sist oppdatert: 01.06.2023