Hopp til innhold

Sikring av virksomheten mot dataangrep

Illustrasjonsbilde dataangrep
Sikring av virksomheten mot dataangrep. Foto: Mostphotos.com

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) registrerer for tiden mange forsøk på dataangrep mot norske virksomheter, og mange av disse er knyttet til en spesifikk sårbarhet i en programvare for logging (‘Log4J’).

Programvaren benyttes i et stort antall IKT systemer og enheter, herunder også operasjonell teknologi.

Luftfartstilsynet oppfordrer med dette alle aktører i luftfarten om å identifisere hvorvidt de har egne sårbare systemer der det må gjøres tiltak.

NSM drifter nasjonalt cybersikkerhetssenter NCSC som har laget en informasjonsside med nyttig informasjon. Denne kan finnes her.

 

Publisert: 16.12.2021